- Mötet öppnas - Upprop
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslista
2. Utdelning av arkitekturpris
3. Utdelning av Norles musikstipendium
4. Inköp av fastigheterna Hillerstorp 4:124 samt Hillerstorp 4:15 (Hillecenter)
5. Revisionsrapport Fastighetsunderhåll i Gnosjö kommun
6. Bokslut 2018 Räddningsnämnden
7. Delgivning: Tillsyn över överförmyndarna i Värnamo, Vaggeryd, Gnosjö
8. Uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare, våren 2019
9. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens taxa 2019
10. Val av revisor för Finnvedens samordningsförbund mandatperioden 2019 – 2022
11. Val av ledamöter till Business Gnosjöregionen AB
12. Ekonomisk uppföljning, Tertialbokslut 1
13. Tilläggsbudget för 2019
14. Ombudgetering av investeringsanslag 2018 – 2019
15. Revisionsgranskning av lokalförsörjning och lokalutnyttjande
16. Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse från Stiftelsen Davidsonska Donationen
17. Fyllnadsval vänsterblocket
18. Delgivning
Kommande sändningar
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018

No videos found

Kommunfullmäktige 30 januari 2020
Kommunfullmäktige i Gnosjö kommun kallas till sammanträde torsdagen den 30 januari 2020 i Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl 18.30