- Mötet öppnas - Upprop
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslista
2. Åtgärder inom socialförvaltningen för budget i balans, 2018.
3. Konstpolicy för Gnosjö kommun.
4. Inköp av fastighet på Hellmansgatan 9, Gårö 1:164.
5. Framställan om ny tjänst för projektledning och samordning av miljöfrågor vid teknik- och fritidsförvaltningen.
6. Fyllnadsval, Ronny Andersson (SD).
7. Delgivning, strandskyddsdispens.
8. Interpellation angående samarbete med Attendo

27 september 2018

27 september 2018

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018