- Mötet öppnas - Upprop
1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslista
2. Åtgärder inom socialförvaltningen för budget i balans, 2018.
3. Konstpolicy för Gnosjö kommun.
4. Inköp av fastighet på Hellmansgatan 9, Gårö 1:164.
5. Framställan om ny tjänst för projektledning och samordning av miljöfrågor vid teknik- och fritidsförvaltningen.
6. Fyllnadsval, Ronny Andersson (SD).
7. Delgivning, strandskyddsdispens.
8. Interpellation angående samarbete med Attendo

27 september 2018

27 september 2018

Kommande sändningar
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018

No videos found

Kommunfullmäktige 30 januari 2020
Kommunfullmäktige i Gnosjö kommun kallas till sammanträde torsdagen den 30 januari 2020 i Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl 18.30