14. Arvodesreglemente 2019 - 2022
3. Val av ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser m m 2019 - 2022
- Mötet återupptas efter ajournering - 3. Fortsättning, Val av ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser m m 2019 - 2022
2. Utdelning av kulturstipendium och ungdomsledarstipendium 2018
- Mötet återupptas - 3. Fortsättning, Val av ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser m m 2019 - 2022
4. Principer för inkallande av ersättare
5. Val av kompletterande nämndeman
6. Fyllnadsval, Ronny Andersson (SD)
7. Inrättande av Eva och Roland Norles stiftelse för musikutbildning
8. Utbetalning av partistöd för 2019
9. Pensionspolicy för anställda i Gnosjö kommun
10. Återställning av Hamngården till särskilt boende
11. Erbjudande till fastighetsförvärv, Gårö 1:226 och Gårö 1:229
12. Motion ang eventuell etablering av vårdbolaget Attendo i Gnosjö kommun
13. Motion om cykelväg mellan Gnosjö-Nissafors-Hestra

20 december 2018 Punkt 1 utebliven, på grund av tekniska problem under sändning. Ärende 2 och 14 har bytt plats. Startar direkt i ärende 14

20 december 2018 Punkt 1 utebliven, på grund av tekniska problem under sändning. Ärende 2 och 14 har bytt plats. Startar direkt i ärende 14

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018