31 januari 2019 - Ärende 1 uteblivet, ärende 2 delvis uteblivet p.g.a. tekniska problem med ljudet.

31 januari 2019 - Ärende 1 uteblivet, ärende 2 delvis uteblivet p.g.a. tekniska problem med ljudet.